Doelstelling

Het Sint & Pieten team draagt het Sinterklaasfeest een zeer warm hart toe. Deze oeroude Nederlandse traditie moet in stand worden gehouden en daar zetten wij ons dan ook zeer actief voor in.

Het Sint & Pieten team is het gehele jaar zeer actief bezig met het Sinterklaasfeest. Elk jaar wordt er gekeken waar verbetering mogelijk is. Dit wordt gedaan aan de hand van enquêtes en evaluaties. Dit zorgt ervoor dat het Sint & Pieten team zich kan blijven perfectioneren.

Door een zeer gevarieerde groep mensen binnen het Sint & Pieten team is de maatschappelijke betrokkenheid met de Nederlandse samenleving erg groot. Maar het belangrijkste van het Sinterklaasfeest zijn en blijven te allen tijde de kinderen. Wanneer er bij hun een glimlach op het gezicht verschijnt en ouders tevreden zijn hebben wij onze taak goed volbracht.

Tevens wordt er jaarlijks een groot deel van de inkomsten gedoneerd aan goede doelen.

Voor een actueel overzicht van onze prijzen kunt u de prijslijst downloaden, kijk ook eens naar onze complete programma’s. Heeft u interesse of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op!